Grintuss

Akceptacja plików cookies / rezygnacja z plików cookies.

Kontynuując przeglądanie strony, zamykając pasek z tą informacją, klikając w dowolne miejsce na stronie lub przewijając ją w celu wyświetlenia jej dalszej zawartości wyrażasz zgodę na politykę cookies Aboca S.p.A., a tym samym na ustawianie i gromadzenie plików cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na cookies poprzez rezygnację z dalszego przeglądania strony, ewentualne pliki cookies, które zostały już lokalnie zapisane w Państwa przeglądarce, pozostaną w niej zapisane, jednak nie będą już odczytywane ani wykorzystywane przez Aboca S.p.A., chyba że w przyszłości zaakceptują Państwo politykę cookies. W każdej chwili mają Państwo możliwość usunięcia tych cookies w sposób opisany na stronach, które zostały wskazane w punkcie „Zarządzanie plikami cookies”, bądź za pomocą narzędzia dostępnego pod następującym adresem:

Cookies funkcjonalne i profilujące podmiotów trzecich

Do tej kategorii należą zarówno pliki cookies dostarczane przez podmioty znane spółce Aboca S.p.A. i będące jej partnerami, jak i cookies dostarczane przez podmioty trzecie, które nie podlegają bezpośredniej lub potencjalnej kontroli Aboca S.p.A.

Pliki cookies pochodzące od naszych partnerów umożliwiają oferowanie zaawansowanych rozwiązań, a także większej ilości spersonalizowanych informacji i funkcji. Dotyczy to między innymi możliwości udostępniania treści poprzez portale społecznościowe oraz dostępu do usług oferowanych głównie przez operatorów zewnętrznych zatrudnionych lub przejętych przez Aboca S.p.A.

Jeżeli użytkownik posiada konto lub korzysta z usług tych podmiotów na innych stronach internetowych, mogą one uzyskać informację o tym, że użytkownik odwiedził nasze strony. Wykorzystywanie danych zgromadzonych przez operatorów zewnętrznych za pośrednictwem cookies podlega właściwej polityce ochrony danych osobowych, w związku z czym te pliki cookies są identyfikowane poprzez nazwy odpowiednich podmiotów, wymienionych poniżej.

Do tych plików zaliczane są cookies zapisywane przez główne portale społecznościowe, które umożliwiają Państwu udostępnianie artykułów publikowanych na naszych stronach lub publiczne wyrażanie opinii o naszej pracy.

Pliki cookies, które nie pochodzą od partnerów Aboca S.p.A., to cookies rozpowszechniane poza kontrolą Aboca S.p.A. przez podmioty trzecie mające możliwość przechwytywania informacji o użytkowniku również wtedy, kiedy wchodzi on na strony inne niż te należące do Aboca S.p.A. Te cookies, typowo profilujące, nie podlegają bezpośredniej kontroli spółki Aboca S.p.A., która w związku z tym nie może udzielać gwarancji dotyczących sposobu wykorzystywania zebranych informacji przez podmioty trzecie.

W celu akceptacji lub odmowy akceptacji plików cookies dostarczanych przez nasz serwer należy dokonać odpowiedniego wyboru poniżej :

Zgadzam się na wykorzystywanie cookies.
Aboca Grintuss